Skip to content

Saksalais-suomalainen keskustelu 19.5.2022: Taidetyöpajoja maahanmuuttajanuorille

Museumspädagogische Arbeit mit 4 junegne Menschen. Museokasvatustyötä neljän nuoren kanssa
Foto: Birgit Baumgart

Birgit Baumgart matkustaa yhdessä Norddeutsche Jugend im internationalen Gemeinschaftsdienst e.V. -yhdistyksen kanssa turvapaikanhakijoiden majoituspakkoihin, joissa hän järjestää taidetyöpajoja nuorille maahanmuuttajille. Pajojen aiheet ja tekniikat perustuvat näiden 18-27 -vuotiaiden nuorten kokemusmaailmaan.

Museopedagogi Birgit Baumgart ja NiG e.V.:n työntekijä Claudia Otte esittelevät kyseistä toimintaa maahanmuuttajanuorten parissa. Välitön kontakti ja yhteinen taiteellinen luominen tukevat nuoria heidän maahan saapumisessaan, saksalaiseen kulttuuriin perehtymisessä ja aktiivisessa kotouttamisprosessiin osallistumisessa.

Haluamme nostaa esiin seuraavia kysymyksiä: Mitä kulttuuritarjontaa Suomessa tai muissa Saksan kaupungeissa – mieluiten museoissa – on tarjolla maahanmuuttajataustaisten vastaanottamiseksi? Millaisia haasteita keskusteluryhmä ennakoi kohtaavansa tavoitellessaan kyseisiä yhteisöjä ja ylläpitääkseen tai laajentaakseen näitä suhteita?

Keskustelun kielet: saksa ja suomi

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.