Skip to content

Deutsch-Finnische Gespräche

4 gezeichnete Herzchen auf dem Boden. Neljä piirrettyä sydäntä katukiveyksellä
Foto: Eeva Rantamo

Der Deutsch-Finnische Verein für inklusive Kulturarbeit e.V. hat eine Reihe von Online-Fachgesprächen zwischen finnischen und deutschen Expert*innen und Interessierten begonnen.

Kommende Gespräche

4.2.2022 Ausstellungskatalog in leicht verständlicher Sprache. Eine partizipative Erfahrung

25.2.2022 Inklusion durch Service Design

18.3.2022 Virtuelle Kunstführung für Augen, Ohren und Hände — Teil 2

29.3.2022 Blindenreportage on Ice!

28.4.2022 Schüler*innen testen Kultur

19.5.2022 Kunstworkshops für Jugendliche mit Migrationsgeschichte

Bisherige Gespräche

2.12.2021 Gemeinsames Echo – Inklusive Museumsführungen in Einfacher Sprache

10.11.2021 Virtuelle Kunstführung für Augen, Ohren und Hände – ein besonderes Format einer Videokonferenz

27.9.2021 Kunstbücher in Einfacher Sprache

11.5.2021 Entwicklung von museumspädagogischen Angeboten für blinde und sehbeeinträchtigten Museumsbesuchenden

29.3.2021 Entwicklung von taktilen Museumsobjekten

Saksalais-suomalaisia keskusteluja

Saksalais-suomalaisen inklusiivisen kulttuurityön yhdistys on aloittanut saksalaisten ja suomalaisten asiantuntijoiden ja inkluusioaiheista kiinnostuneiden nettikeskustelusarjan.

Tulevat keskustelut

4.2.2022 Näyttelykatalogi selkokielellä. Osallisuuden kokemuksia

25.2.2022 Palvelumuotoilu inkluusion kehittämisessä

18.3.2022 Taideopastus silmille, korville ja käsille videokonferenssin välityksellä — osa 2

29.3.2022 Kuvailutulkatusta jääkiekkoselostuksesta

28.4.2022 Koululaiset taidetestaajina

19.5.2022 Nuorten turvapaikanhakijoiden taidetyöpajat

Tähänastiset keskustelut

2.12.2021 Yhteinen kaiku – osallistavat ja selkokieliset opastuksen museoissa

10.11.2021 Taideopastus silmille, korville ja käsille videokonferenssin välityksellä

27.9.2021 Selkokieliset taidekirjat

11.5.2021 Museopedagogisten palveluiden kehitystyö näkövammaisille taidemuseokävijöille

29.3.2021 Museoesineiden kosketeltavat pienoismallit