Skip to content

Saksalais-suomalainen keskustelu 23.9.2022: Osallistava yhteissuunnittelu museotyössä. Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon kokemuksia A&DO Labran valtakunnallisesta kierrosta.

Ryhmä koululaisia konttinäyttelyn edessä parkkipaikalla
Kuva: Designmuseo Helsinki

A&DO Labra:

“Haluamme kertoa kokemuksistamme A&DO Labran valtakunnallisesta kierrosta – tavoitteistamme, menetelmistämme ja siitä, mitä olemme tähän asti kohdanneet vierailuillamme Lahdessa, Tampereella ja Rovaniemellä. 

A&DO Labra on kiertävä oppimisen ympäristö ja näyttely, joka kutsuu tutkimaan muotoilua ja arkkitehtuuria omasta kokemuksesta käsin. Oppimiseen innostavan pop-up näyttelyn teema on hyvä lähiympäristö. Sen sisältö rakentuu museoiden kokoelmista mukaan valittujen esineiden varaan. Rinnalle nostetaan paikallisten yhteisöjen kanssa kuratoitu kokonaisuus kunkin kaupungin arkkitehtuurista ja muotoilusta. 

A&DO Labrassa vierailee kouluryhmiä ja näyttely on avoinna myös yleisölle. Keskeinen menetelmä opetuskokonaisuuden ja paikkakunnittain vaihtuvan näyttelyn toteutuksessa on yhteissuunnittelu. Haluamme suunnitella sisältöä ja toimintaa mahdollisimman pitkälle yhteistyössä paikallisten yhteistyötahojen kanssa. Näitä ovat muun muassa kaupunkien kulttuurikasvatuksen ohjelmat, paikalliset museot ja korkeakoulut sekä muotoilun ja arkkitehtuurin toimijat. 

Kysymyksiämme:

  • onko muilla kiertävistä näyttelyistä oppimisen alustoina?
  • minkälaisia kokemuksia on “outreach”-työstä ja vuorovaikutuksesta paikallisten yhteisöjen kanssa; miten innostetaan paikalliset yhteisöt mukaan?

Mihin A&DO Labra liittyy?

A&DO Arkkitehtuurin ja oppimisen keskus (2020–2023) on Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon yhteishanke, jolle Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Museovisio-apurahan. Tavoitteena on tutkia, miten arkkitehtuuri- ja muotoiluoppimisen menetelmien avulla voidaan lisätä suomalaisten ymmärrystä arkkitehtuurista, muotoilusta ja rakennetusta ympäristöstä. Samalla hanke kehittää museoiden toimintaa. Sen aikana rakennetaan myös arkkitehtuuri- ja muotoilukasvattajien verkostoa, joka kattaa koko maan.” www.ado.fi

Puhumassa:
Arja-Liisa Kaasinen, yhteistyöpäällikkö, Arkkitehtuurimuseo 
Hanna Kapanen, museolehtori, Designmuseo
Leena Svinhufvud, vastaava museolehtori, Designmuseo

Keskustelun kieli: englanti

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.