Skip to content

Inklusive Kultur Posts

Väitöskirja: Osallistumisen merkitys: tilaa inklusiivisille strategioille suomalaisessa ja saksalaisessa museokontekstissa

Mitä osallistuminen tarkoittaa käytännön tasolla? Kuinka inkluusion käsite tulisi ymmärtää? Näiden kysymysten ympärillä Heidi Schaaf tarkastelee saksalaiselta ja suomalaiselta museoiden yleisötyön kentältä kerättyä aineistoaan ja…

Comments closed

Ajankohtainen tutkimus: Kuurot ja kuulevat. Tilallinen mallintaminen vammaisuuden ja kulttuurienvälisyyden kontekstissa

Ei ole olemassa viittomakielistä maata, mutta normi- ja arvojärjestelmämme on kuuleville. Kyseessä on kulttuuri(t), joita ei voi lokalisoida. Miten kuurot ja kuulevat ihmiset voivat rakentaa…

Comments closed

Conference Norm Critical Leadership. Challenging Norms and Nordic Exceptionalism, on 8–9th February 2023 will be live streamed!

In the conference Norm Critical Leadership. Challenging Norms and Nordic Exceptionalism we ask, how one can become a changemaker and dismantle discriminatory norms, normative structures…

Comments closed