Skip to content

Saksalais-suomalainen keskustelu 8.4.2024: „Puhu, kerro! Lähdetään yhdessä kaupungille!“ – Kotoutumiskurssin osallistujat vierailevat Kölnin museoissa

kaksi nuorta naista koskettelevat lattialla olevia naruja
Kaksi osallistujaa sijoittelee keskittyneesti värikkäiden narujen avulla sanaa lattialle. Se sopii yhteen erään taideteoksen kanssa. Graafinen suunnittelija on taiteellisesti naamioinut heidän kasvonsa heidän henkilöllisyytensä suojaamiseksi. Kuva: Arbeit und Leben NRW

”Raus mit der Sprache – Rein in die Stadt!“ on koko Saksan laajuinen mallihanke. Sen tavoitteena on luoda yhteyksiä kaupunkien ja kuntien kansalaisopistojen ja museoiden välille. Kansalaisopistojen kotoutumiskursseille osallistuvien on voitava osallistua kulttuuritoimintaan. Saksan museoliiton maahanmuuttotyöryhmä, Saksan kansalaisopistojen liitto ja Arbeit und Leben NRW tukevat hanketta. Hanketta rahoittaa kulttuurista ja viestimistä vastaava liittovaltion komissaari (BKM).

Huhtikuun 8. päivänä käytävässä keskustelussa Gabriela Schmitt ja Maximilian Hanka Arbeit und Leben NRW:stä kertovat hankkeen edellytyksistä, tavoitteista ja ensimmäisistä tuloksista. Katharina Otto Kölnin kansalaisopistosta ja Dominik Fasel Kölnin museopalvelusta esitelmöivät paikallisesta yhteistyöstä.

Vuosina 2022 ja 2023 29:llä kotouttamiskurssilla oli mahdollisuus aktiiviseen museokäyntiin. Osallistujat tutustuivat eri oppimisen menetelmiin museoiden näyttelytiloissa järjestetyissä työpajoissa. Taiteen avulla he löysivät mahdollisuuksia vuoropuheluun ja käyttivät kieltä luovasti. He oppivat uusia sanoja designesineiden avulla. Ympäri maailmaa peräisin olevien näyttelyesineiden äärellä vaihdettiin ajatuksia ja tutustuttiin helposti muihin kurssilaisiin.

Keskustelukysymykset:
Millä menetelmillä kielitaitoa edistävä museovierailu voi onnistua?
Millaisia vaikutuksia tällaisella yhteistyöllä on hankkeeseen osallistuviin laitoksiin?

Moderointi: Susanne Buchner-Sabathy (Wien) und Birgit Baumgart (Schwerin)
Keskustelun kielet: saksa ja suomi (tulkataan)

Hankkeen logo. teksti: Raus mit der Sprache, rein in die Stadt

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.