Skip to content

Inklusive Kultur Posts

Ajankohtainen tutkimus: Kuurot ja kuulevat. Tilallinen mallintaminen vammaisuuden ja kulttuurienvälisyyden kontekstissa

Ei ole olemassa viittomakielistä maata, mutta normi- ja arvojärjestelmämme on kuuleville. Kyseessä on kulttuuri(t), joita ei voi lokalisoida. Miten kuurot ja kuulevat ihmiset voivat rakentaa…

Comments closed

Conference Norm Critical Leadership. Challenging Norms and Nordic Exceptionalism, on 8–9th February 2023 will be live streamed!

In the conference Norm Critical Leadership. Challenging Norms and Nordic Exceptionalism we ask, how one can become a changemaker and dismantle discriminatory norms, normative structures…

Comments closed

Saksalais-suomalainen keskustelu 27.02.2023: Osallisuutta kirjastoihin – selkokieli ja saavutettava palvelumuotoilu kirjastoissa

Kirjastot, kuten muutkin kulttuurielämään ja tietoon perustuvat laitokset ovat kaikille avoimia. Mutta ovatko ne kaikille saavutettavia ja tarjoavatko ne kaikille palveluitaan? Ja voisiko kirjaston kontekstia…

Comments closed

Saksalais-suomalainen keskustelu 14.11.2022: Näkövammaiset taidetoimittajat museossa – keskustelu Susanne Emmermannin kanssa

Näkövammaisena toimittajana Susanne Emmermann rohkaisee satunnaisia museovieraita tarkastelemaan taidetta spontaanisti uudella tavalla. Näkövammaiset taidetoimittajat liikkeellä museoissa – ristiriitaista? Erilainen näyttelyvierailu. Menemme museoon, juttelemme siellä olevien…

Comments closed

Saksalais-suomalainen keskustelu 23.9.2022: Osallistava yhteissuunnittelu museotyössä. Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon kokemuksia A&DO Labran valtakunnallisesta kierrosta.

A&DO Labra: “Haluamme kertoa kokemuksistamme A&DO Labran valtakunnallisesta kierrosta – tavoitteistamme, menetelmistämme ja siitä, mitä olemme tähän asti kohdanneet vierailuillamme Lahdessa, Tampereella ja Rovaniemellä.  A&DO Labra on…

Comments closed