Skip to content

Ajankohtainen tutkimus: Kuurot ja kuulevat. Tilallinen mallintaminen vammaisuuden ja kulttuurienvälisyyden kontekstissa

Ei ole olemassa viittomakielistä maata, mutta normi- ja arvojärjestelmämme on kuuleville. Kyseessä on kulttuuri(t), joita ei voi lokalisoida. Miten kuurot ja kuulevat ihmiset voivat rakentaa tiloja tässä vammaisuuden ja kulttuurienvälisyyden jännitteessä? Tiloja, joissa keho ilmaisee kieltä, joissa valta on neuvoteltavissa, joissa kulttuureja eletään ja koetaan. Homi K. Bhabhasin kolmannen tilan käsitteen ja Martina Löwin tilan sosiologian raameissa Caroline-Sophie Pilling kysyy kuurojen ja kuulevien edustajilta heidän näkemyksiään siitä, miten kuurojen ja kuulevien ihmisten välisiä suhteita voitaisiin kehittää paremmin.

Pilling, Caroline-Sophie (2022): Gehörlose und Hörende. Raummodellierung im Kontext von Behinderung und Interkulturalität. transcript Verlag. Bielefeld.

Buchcover Gehörlose und Hörende. Raummodellierung im Kontext von Behinderung und Interkulturalität. transcript Verlag.
Bild: copyright transcript Verlag

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.