Skip to content

Väitöskirja: Osallistumisen merkitys: tilaa inklusiivisille strategioille suomalaisessa ja saksalaisessa museokontekstissa

Mitä osallistuminen tarkoittaa käytännön tasolla? Kuinka inkluusion käsite tulisi ymmärtää? Näiden kysymysten ympärillä Heidi Schaaf tarkastelee saksalaiselta ja suomalaiselta museoiden yleisötyön kentältä kerättyä aineistoaan ja kommentoi kriittisesti uuden museologian tavoitteiden toteutumista. Kolmeen osaan jaettu väitöskirja syventyy ensin osallistumisen ja inkluusion käsitteiden laajaan teoriaan, ehdottaen inkluusiota aidon osallistumisen luontaiseksi jatkumoksi. Toinen osa avaa kerätyn aineiston keskustellen yleisötyön käytännön sisällöistä ja osoittaen yleisöön tai potentiaaliseen yleisöön kohdistuvan tutkimuksen merkityksen. Kolmas osa käsittelee palvelumuotoilun tarjoamia mahdollisuuksia osallistamisen strategioiden kehittämiseen ja palaa kerättyyn aineistoon visualisointien kautta. Väitöskirja päätyy ehdottamaan osallistumisen mallia, jossa tutkimus on pysyväinen osa prosessia ja joka pyrkii osallisuuden jatkuvuuteen ja pitkäkestoisuuteen.

Schaaf, Heidi (2022): The Meaning of Participation: Detecting the space for inclusive strategies in the Finnish and German museum context. University of Lapland.

Väitöskirja on saatavilla osoitteessa: https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/65224

Cover art of Heidi Schaaf's dissertation. Dark grey with the title and a few rectangluar forms at the background.
Cover art: Heidi and Linus Schaaf. University of Lapland

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.