Skip to content

Saksalais-suomalainen keskustelu 25.02.2022: Palvelumuotoilu inkluusion kehittämisessä

Kein Mensch ist illegal, Hamburg
Foto: Heidi Schaaf

Mariana Salgado väitteli tohtoriksi Aalto-yliopistosta väitöskirjallaan Designing for an Open Museum vuonna 2009. Osaamisensa kulttuurikentältä hän on nykyisin jalostanut sisäministeriön kehitystarpeisiin, jossa inkluusion käsite on niin ikään tärkeä ja ajankohtainen, erityisesti haavoittuvaisessa asemassa olevien kontekstissa.

Marianan esitys pohjautuu jo julkistettuun raporttiin, ”Selvitys haavoittuviin ryhmiin kuuluvien turvallisuuden kokemuksista.” Hän suosittelee tutustumaan raporttiin ennen keskustelun ajankohtaa. Raportti on kirjoitettu yhteistyössä yhdenvertaisuuden asiantuntija Heidi Lempiön ja erityisasiantuntija Erkki Mäntymäen kanssa.

Keskustelun tarkoitus on avata palvelumuotoilun tarjoamia mahdollisuuksia osallisuuden ja inkluusion kehittämisessä, oli se sitten kulttuurikentällä tai muissa yhteyksissä. Palvelumuotoilun voi ymmärtää universaalina ajattelutapana ja menetelmänä, sillä se on ennen kaikkea ihmislähtöinen lähestymistapa, joka ammentaa voimansa ymmärryksestä ja empatiasta. Osallistavien työkalujen tarkoituksena on varmistaa, että tavoiteltu tuote, palvelu, toimintaympäristö, tai kulttuuri vastaa sen loppukäyttäjien tarpeisiin ja toiveisiin. Asioita luodaan siis ennemminkin ihmisten kanssa, kuin heitä varten.

Kuulijoita kannustetaan pohtimaan esitelmän ja keskustelujen sisältöjä kunkin omaan toimintaympäristöön ja kontekstiin: kuinka minä tai työni voisi hyötyä palvelumuotoilusta?

Keskustelun kielet suomi ja saksa
Koordinointi: Heidi Schaaf (Wolfsburg)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.