Skip to content

Saksalais-suomalainen keskustelu: Koululaiset taidetestaajina 28.04.2022

Art testers lernen Kunst durch Musik kennen. Taitestaajat tutustuvat taiteeseen musiikin keinoin.
Foto: Anniina Koivurova

Anniina Koivurova kertoo Taidetestaajista, Suomen suurimmasta kulttuurikasvatusohjelmasta ja siitä, millainen Rovaniemen taidemuseon tarjoama Rytmi-kierros 8.-luokkalaisille, lappilaisille vierailijoille oli lukuvuonna 2021-2022. Koululaisten lisäksi kohderyhmään kuuluvat näiden luokkien opettajat, jotka saavat vahvistusta taidesisältöjen käyttöön opetustyössään.

Suomen Kulttuurirahaston, Svenska kulturfondenin ja Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Taidetestaajat-hankkeen tavoitteena on tarjota kaikille Suomen 8.-luokkalaisille ja heidän opettajilleen 1-2 taide-elämystä lukuvuodessa. Keskustelumme koskee täten taiteen saavutettavuutta ja kulttuurikasvatusta nuorten suomalaisten parissa.

TaT Anniina Koivurova työskentelee Rovaniemen taidemuseossa aluetyön amanuenssina. Aiemmin hän on työskennellyt Lapin yliopistossa tutkimus- ja opetustehtävissä.

Moderointi ja koordinointi: Heidi Schaaf

Keskustelun kieli: englanti

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.