Skip to content

Author: inklusivekultur

Saksalais-suomalainen keskustelu 10.10.2023: Runoja, tarinoita, yhteistä kerrontaa – sanataidetta kaikille! 

Minkälaista on eri-ikäisten ja eri tavoin oppivien sanataide Suomessa?  Vantaan sanataidekoulun rehtori Tiina Åhlgren avaa suomalaista taiteen perusopetusta ja sanataidekasvatusta osana taiteen perusopetusjärjestelmää. Hän kertoo käytännön esimerkkien…

Comments closed

Deutsch-Finnisches Gespräch 10.10.2023: Gedichte, Geschichten und gemeinsames Erzählen — Inklusive Literary Arts Education in Finnland

Wie erleben Menschen aus verschiedenen Altersgruppen und Menschen, die auf unterschiedliche Arten lernen, kreatives Schreiben in Finnland?  Zuerst erklärt die Leiterin der Literary Art School of…

Comments closed

Väitöskirja: Osallistumisen merkitys: tilaa inklusiivisille strategioille suomalaisessa ja saksalaisessa museokontekstissa

Mitä osallistuminen tarkoittaa käytännön tasolla? Kuinka inkluusion käsite tulisi ymmärtää? Näiden kysymysten ympärillä Heidi Schaaf tarkastelee saksalaiselta ja suomalaiselta museoiden yleisötyön kentältä kerättyä aineistoaan ja…

Comments closed