Skip to content

Saksalais-suomalainen keskustelu 2.12.2021: Yhteinen kaiku – osallistavat ja selkokieliset opastuksen museoissa

4 naista istuu museon taidenäyttelyssä
Helsingin Aikuisopiston Toiminnallinen-ryhmän jäseniä Kaikuu-kierroksella Ateneumin taidemuseossa. Kuva @ Ateneumin taidemuseo / Helka Miettunen

Karoliina Arola (hanketuottaja) ja Satu Itkonen (yleisötyöpäällikkö), Ateneumin taidemuseo / Kansallisgalleria esittävät juuri päättyneen hankkeensa tuloksia: Yhteinen kaiku – osallistavat ja selkokieliset opastuksen museoissa; mitä opimme?

Kaikuu on museoalan sosiaalisen osallisuuden hanke, joka keskittyy erityisesti kielellisen osallisuuden vahvistamiseen ja opastoiminnan kehittämiseen. Hankkeessa tarkasteltiin etenkin selkokielen ja ns. keskustelevan kuvan tarkastelun (VTS, Visual Thinking Strategies) lähestysmistapoja. Esityksessä jaetaan hankkeen tuloksia ja kokemuksia keskustelevalla otteella. Voit tutustua hankkeen käsikirjaan etukäteen. Linkki Ateneumin sivulla avautuvaan pdf-tiedostoon:
https://ateneum.fi/wp-content/uploads/sites/3/2021/09/Kaikuu-kasikirja-F1.pdf

Mietimme yhdessä etenkin seuraavia kysymyksiä:
Millaisilla keinoilla voidaan saavuttaa museoissa verrattain vähän käyviä yleisöjä, joilla on esimerkiksi kielellisiä ja muitakin saavutettavuuteen liittyviä haasteita? Kuinka museoissa käytettyjen menetelmien yhdistäminen voi tuottaa lisää osallistuvuutta ja saattaa museopalvelut lähestyttävämmiksi? Miten selkokielisen tarjonnan kehittäminen voi vaikuttaa koko museo-organisaation uudistuksiin? Pohdimme myös sitä, ketkä hyötyvät selkokielisistä opastuksista?

Keskustelun kieli: englanti

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.